Ecommerce

Po co sklepom internetowym regulamin?

Sklep internetowy

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma obowiązkami, których przestrzeganie spoczywa na barkach przedsiębiorcy. Oprócz sprawnej obsługi, czy doskonałej jakości towaru i szczegółowych opisów produktów musi on zapewnić swoim klientom odpowiednie „zaplecze” prawne. W przypadku sklepów online stanowi je prawidłowo utworzony i udostępniony regulamin. Jeżeli właśnie startujesz ze swoim biznesem, koniecznie sprawdź, dlaczego to takie ważne oraz jak odpowiednio przygotować wszelkie formalności!

RODO, sklep internetowy, regulamin – co warto wiedzieć?

W handlu elektronicznym bardzo często można spotkać się z określeniem regulaminu sklepu internetowego jako „serca e-commerce”. Spostrzeżenie to bez wątpienia jest słuszne, bowiem to właśnie na nim opiera się każda transakcja, zawierana między sprzedawcą a kupującym. Dokument ten stanowi więc zabezpieczenie dla obu stron przy zawarciu umowy sprzedaży, pod warunkiem jednak, że jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Regulaminy sklepów internetowych. Co to takiego?

Ze względu na to, że obecnie prowadzenie sklepu online to nie tylko sprzedaż, ale i świadczenie usług drogą elektroniczną (np. wysyłka newslettera czy zakładanie kont na stronie internetowej przez użytkowników), regulamin sklepu internetowego stanowi doskonałe miejsce, w którym przedsiębiorca może spełnić obowiązki informacyjne względem usługobiorców. W znacznym uproszczeniu regulamin sklepu internetowego to zbiór zasad i warunków, na jakich odbywa się świadczenie usługi drogą elektroniczną. To także przestrzeń, w której zgromadzone zostają wszelkie prawa przysługujące konsumentom z tego tytułu.

Należy pamiętać również o tym, że w trakcie zawierania transakcji sprzedający operuje na danych osobowych swoich klientów, a zatem obowiązujące przepisy RODO wymuszają na nim konieczność poinformowania konsumentów o wszelkich czynnościach podejmowanych w tym zakresie, ich skutkach oraz ewentualnych konsekwencjach. Treść regulaminu sklepu internetowego jest ku temu najlepszym miejscem! Aby jednak wszystko odbywało się zgodnie z przepisami, musi być ona łatwo dostępna dla użytkowników.

Czy regulamin w sklepie internetowym jest obowiązkowy?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda osoba, która prowadzi sklep internetowy, automatycznie staje się podmiotem świadczącym usługi przez Internet. Wobec tego ciąży na niej obowiązek posiadania regulaminu oraz udostępnienia go potencjalnym klientom w widocznym miejscu na stronie sklepu. Sprzedający obliguje się także na bieżąco aktualizować regulamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego powinien zostać utworzony w oparciu o aktualne przepisy. W zależności od tego, co znajduje się w jego ofercie, przywoływane dokumenty prawne mogą się między sobą różnić. Standardowo jednak należy uwzględnić:

 • Kodeks cywilny,
 • Ustawę o prawach konsumenta,
 • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Przepisy RODO,
 • Ustawę o ochronie danych osobowych.

Regulaminy sklepu internetowego powinny zawierać informacje na temat przedsiębiorcy, określać warunki i czas zawarcia umowy sprzedaży, jak również informować konsumenta o dostępnych metodach dostawy i płatności oraz możliwości odstąpienia od umowy. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej każdemu z powyższych punktów!

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Zasadniczo regulamin w każdym sklepie internetowym jest tworzony na takich samych zasadach. Pod żadnym warunkiem nie należy jednak powielać treści regulaminu z innej strony internetowej! Jest to działanie nielegalne, które łamie prawa autorskie.

Każdy element regulaminu powinien więc być sporządzony indywidualnie przez właściciela e-commerce. Szacunkowo jednak spis treści takiego dokumentu można sprowadzić do kilku punktów:

 1. Definicje,
 2. Postanowienia ogólne,
 3. Ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
 4. Zawarcie umowy,
 5. Dostawa i płatność,
 6. Odstąpienie od umowy (polityka zwrotów),
 7. Reklamacje,
 8. Regulacje RODO,
 9. Postanowienia końcowe,
 10. Polityka prywatności.

Definicje

W pierwszej kolejności w regulaminie sklepu należy wyjaśnić podstawowe pojęcia, jakie występują w sporządzonym dokumencie (m.in. klient, sklep czy zamówienie). Dzięki temu na dalszych etapach właściciel nie będzie musiał każdorazowo opisywać, co rozumie poprzez zastosowanie danego terminu. Należy jednak pamiętać, by w treści regulaminu konsekwentnie trzymać się definicji.

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne/wstępne to miejsce, w którym powinny pojawić się informacje definiujące sprzedawcę, czyli dane firmy lub dane osobowe przedsiębiorcy. Dodatkowo to właśnie tu należy zamieścić wzmiankę o tym, co zawiera regulamin oraz na jakich warunkach możliwe jest korzystanie ze sklepu internetowego (m.in. wymagania techniczne).

Ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Ten punkt regulaminu sklepu online służy do opisu usług świadczonych drogą elektroniczną, czyli umożliwienia przeglądania treści sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży. Niektóre sklepy muszą określić także warunki innych usług, takich jak: założenie konta użytkownika, zapis do newslettera czy wystawianie opinii o produktach.

Zawarcie umowy

Złożenie zamówienia, czyli zawarcie umowy sprzedaży, to najważniejszy element w każdym sklepie internetowym. Regulamin powinien więc dokładnie opisywać poszczególne elementy tejże czynności, określając m.in.:

 • kto i w jaki sposób może składać zamówienie,
 • czy finalizacja zakupu wymaga rejestracji,
 • kiedy dochodzi do zawarcia umowy,
 • czy istnieje możliwość modyfikacji zamówienia,
 • co robić w przypadku wystąpienia problemów z zakupem.

Dostawa i płatność

W regulaminie sklepu internetowego nie może zabraknąć punktu dotyczącego form płatności i metod dostawy, z jakich mogą korzystać klienci. W pierwszym wypadku warto wspomnieć o: tradycyjnych przelewach bankowych, szybkich przelewach internetowych, płatności kartą czy płatności za pobraniem. Jeżeli zaś chodzi o metody dostawy, należy przedstawić klientom:

 • wszystkie sposoby doręczenia zamówień, jakie oferuje sklep (m.in. firma kurierska, Paczkomaty InPost),
 • na jakich terenach świadczone są usługi (np. wyłącznie w Polsce),
 • ile wynoszą koszty wysyłki i kto jest odpowiedzialny za ich pokrycie,
 • na jakich zasadach działa darmowa dostawa w sklepie (jeżeli przewidziano).

Odstąpienie od umowy (polityka zwrotów)

Zgodnie z obowiązującym prawem każdemu klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W tym punkcie regulaminu właściciel e-commerce musi poinformować go o tym, przez jaki okres może on zwrócić towar bez podania przyczyny (prawnie jest to 14 dni, jednak niektóre sklepy internetowe wydłużają czas zwrotu) oraz w jaki sposób może tego dokonać. Aby ułatwić klientom cały proces, można także załączyć gotowy formularz zwrotu. Ponadto w punkcie tym należy zawrzeć informacje na temat tego, kto ponosi koszty przesyłki oraz kiedy i w jaki sposób klientowi zostaną zwrócone środki finansowe.

Reklamacje

Treść regulaminu powinna zawierać też informacje na temat tego, w jakich sytuacjach oraz wedle jakiej podstawy prawnej konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji. Należy także uwzględnić, na jakich zasadach ma tego dokonać oraz w jakim czasie jego prośba zostanie rozpatrzona.

Regulacje RODO

Każda umowa sprzedaży operuje na danych osobowych klientów. Zadaniem przedsiębiorcy jest ich ochrona, dlatego też w regulaminie powinny znaleźć się odpowiednie zapisy, wynikające z RODO. Należy uwzględnić w nich m.in. informacje o:

 • administratorze danych osobowych,
 • zakresie przetwarzania danych,
 • celu przetwarzania,
 • komu są one udostępniane,
 • okresie przetwarzania,
 • zabezpieczeniach przed wyciekiem,
 • prawach konsumentów wynikających z RODO.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe to ostatni element regulaminu, w którym zazwyczaj umieszcza się klauzulę mówiącą o tym, że w przypadku spraw nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Planujesz założyć sklep internetowy? Pamiętaj o regulaminie!

Regulamin określa warunki sprzedaży, które stanowią podstawę funkcjonowania każdego sklepu internetowego. Dlatego też każdy przedsiębiorca, który decyduje się rozpocząć działalność w branży e-commerce, nie może bagatelizować tej kwestii. Jeżeli jesteś jednym z nich, pamiętaj, że to jeden z Twoich najważniejszych obowiązków względem klientów!

Może Ci się spodobać